ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου

Η τήρηση του απορρήτου σας είναι σημαντική για την LiveGPS. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σας. Εκτός από την παρούσα Πολιτική απορρήτου, παρέχουμε πληροφορίες για τα δεδομένα και το απόρρητο οι οποίες ενσωματώνονται στα προϊόντα μας για συγκεκριμένες λειτουργίες που απαιτούν τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας. Μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις πληροφορίες πριν από την ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών από τις Ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες εντός των προϊόντων.

Συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου ή για την επικοινωνία μαζί του.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας σας με την LiveGPS ή με μια θυγατρική επιχείρηση της LiveGPS. Η LiveGPS και οι θυγατρικές της δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Δύνανται επίσης να τις συνδυάζουν με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν και να βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση. Δεν υποχρεούστε να παράσχετε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται, αλλά αν επιλέξετε να παραλείψετε αυτήν την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που έχετε.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα του είδους των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει η LiveGPS, καθώς και των τρόπων με τους οποίους τα χρησιμοποιεί:

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

•  Με την εγγραφή σας στη LiveGPS, την αγορά προϊόντος, τη πραγματοποίηση λήψης ενημέρωσης λογισμικού, την επικοινωνία ή την συμμετοχή σε διαδικτυακή έρευνα, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail, τις προτιμήσεις επικοινωνίας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

•  Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προϊόντων, ενημερώσεις λογισμικού και επερχόμενες εκδηλώσεις της LiveGPS. Εάν δεν επιθυμείτε να περιλαμβάνεστε στη λίστα παραληπτών μας, έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από αυτήν οποτεδήποτε.
•  Επίσης, χρησιμοποιούμε προσωπικά πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να δημιουργούμε, να αναπτύσσουμε, να χειριζόμαστε, να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμισή μας, καθώς και για σκοπούς αποτροπής απώλειας και καταπολέμησης της απάτης.
•  Κατά καιρούς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να αποστείλουμε σημαντικές ειδοποιήσεις, όπως ανακοινώσεις σχετικά με αγορές και τροποποιήσεις στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας. Επειδή οι εν λόγω πληροφορίες είναι σημαντικές για την επικοινωνία σας με την LiveGPS, δεν έχετε το δικαίωμα εξαίρεσης από τη λίστα παραληπτών όσον αφορά τη λήψη αυτών των ανακοινώσεων.
•  Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για ενδο-εταιρικούς σκοπούς, όπως για έλεγχο, ανάλυση δεδομένων και έρευνα με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της LiveGPS, καθώς και για την επικοινωνία με τους πελάτες.
•  Αν συμμετέχετε σε κλήρωση, διαγωνισμό ή παρόμοια προωθητική ενέργεια, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων.

 

Συλλογή και χρήση μη προσωπικών πληροφοριών

Συλλέγουμε, επίσης, δεδομένα σε μορφή που δεν επιτρέπει αυτόματα την άμεση σύνδεση με συγκεκριμένο άτομο. Έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να μεταβιβάζουμε και να κοινοποιούμε μη προσωπικές πληροφορίες για κάθε σκοπό. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα μη προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, καθώς και των τρόπων με τους οποίους τις χρησιμοποιούμε:

•  Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες, όπως επάγγελμα, γλώσσα, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό κώδικα περιοχής, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, Ενιαίο εντοπιστή πόρων (URL) παραπομπής, τοποθεσία, καθώς και τη ζώνη ώρας στην οποία χρησιμοποιείται ένα προϊόν της LiveGPS, ώστε να κατανοούμε καλύτερα τη συμπεριφορά των πελατών και να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τη διαφήμισή μας.
•  Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητες των πελατών στον διαδικτυακό μας τόπο, στις υπηρεσίες Cloud, στο Play Store και App Store λογαριασμό μας, καθώς και από τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω πληροφορίες συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε πιο χρήσιμες πληροφορίες στους πελάτες μας και για να κατανοήσουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ενδιαφέρουν περισσότερο το κοινό. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.
•  Ενδέχεται να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων αναζήτησης. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της συνάφειας των αποτελεσμάτων που παρέχονται από τις υπηρεσίες μας. Με την εξαίρεση ορισμένων περιορισμένων περιπτώσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας στο Internet, αυτές οι πληροφορίες δεν θα συσχετίζονται με τη διεύθυνση IP σας.
•  Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές σας, προκειμένου να βοηθήσουμε τους προγραμματιστές εφαρμογών να βελτιώσουν τις εφαρμογές τους.

 

Cookies και άλλες τεχνολογίες

Οι διαδικτυακοί τόποι, οι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι διαδραστικές εφαρμογές, τα e-mail και οι διαφημίσεις της LiveGPS δύνανται να χρησιμοποιούν «cookie» και άλλες τεχνολογίες, όπως pixel tag και προειδοποιητικά σήματα web. Οι ανωτέρω τεχνολογίες μάς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά του χρήστη, μας υποδεικνύουν ποια τμήματα των διαδικτυακών μας τόπων έχουν δεχθεί επισκέπτες, ενώ επίσης διευκολύνουν και μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και των διαδικτυακών αναζητήσεων. Αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies και άλλες τεχνολογίες ως μη προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, στην έκταση που διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (ΙΡ) ή παρόμοια προσδιοριστικά στοιχεία θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, αντιμετωπίζουμε επίσης αυτά τα προσδιοριστικά στοιχεία ως προσωπικές πληροφορίες. Ομοίως, στην έκταση που μη προσωπικές πληροφορίες συνδυάζονται με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε τις συνδυαστικές πληροφορίες ως προσωπικές στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

Οι διαφημίσεις που παρέχονται από την πλατφόρμα διαφημίσεων LiveGPS μπορεί να εμφανιστεί στις Ειδήσεις της LiveGPS και στο email σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σας από τη διαφημιστική πλατφόρμα της LiveGPS, μπορείτε να επιλέξετε να διαγραφείτε από τη λήψη αυτών των διαφημίσεων.

Η LiveGPS και οι συνεργάτες μας επίσης χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες, προκειμένου να θυμούνται προσωπικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείς τον διαδικτυακό τόπο, τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας. Ο στόχος μας στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι να κάνουμε την εμπειρία σας με την LiveGPS πιο άνετη και προσωπική. Για παράδειγμα, η γνώση του μικρού σας ονόματος μας επιτρέπει να σας καλωσορίσουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς τη LiveGPS. Η γνώση της χώρας και της γλώσσας σας, μας επιτρέπει να σας παρέχουμε μια καταναλωτική εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Η γνώση ότι κάποιος με τη χρήση του υπολογιστή ή της συσκευής σας έχει αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν ή έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη υπηρεσία μας επιτρέπει να καταστήσουμε τις διαφημιστικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Επιπλέον, η γνώση των στοιχείων επικοινωνίας σας, των αναγνωριστικών υλικού και λοιπών πληροφοριών για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, μας επιτρέπει να προσωποποιούμε τις εφαρμογές σας και να σας παρέχουμε καλύτερη πελατειακή υποστήριξη.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies και χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Safari, πηγαίνετε στις Προτιμήσεις (Preferences) του Safari και μετά επίλεξε το παράθυρο Απόρρητο (Privacy) για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας. Από την κινητή συσκευή σας Apple, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις (Settings), μετά στην επιλογή Safari, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα Απόρρητο και Ασφάλεια (Privacy & Security) και αγγίξτε «Αποκλεισμός cookies» (Block Cookies) για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας. Αν χρησιμοποιείτε άλλα προγράμματα περιήγησης, απευθυνθείτε στις ρυθμίσεις τους για να ενημερωθείτε πώς θα απενεργοποιήσετε τα cookies. Σας επισημαίνουμε ότι όταν απενεργοποιηθούν τα cookies, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου της LiveGPS δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.

Όπως ισχύει και στις περισσότερες υπηρεσίες στο Internet, συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες αυτόματα και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP), τύπο και γλώσσα προγράμματος περιήγησης, πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές παραπομπής και εξόδου, λειτουργικό σύστημα, επιβεβαίωση ημερομηνίας/ώρας και δεδομένα περιήγησης (clickstream).

Χρησιμοποιούμε τις ανωτέρω πληροφορίες για την κατανόηση και την ανάλυση των τάσεων, τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου, την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον διαδικτυακό τόπο, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων σε σχέση με τη βάση των χρηστών μας συνολικά. Η LiveGPS ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Σε ορισμένα από τα e-mail, χρησιμοποιούμε έναν ενιαίο εντοπιστή πόρων click-through («click-through URL») που συνδέεται με περιεχόμενο στον διαδικτυακό τόπο της LiveGPS. Όταν οι πελάτες κάνουν κλικ σε έναν από τους ενιαίους εντοπιστές πόρων (URL) που αναφέρονται παραπάνω, διέρχονται μέσω ξεχωριστού διακομιστή web πριν να καταλήξουν στην ιστοσελίδα προορισμού του διαδικτυακού τόπου μας. Ανιχνεύουμε τα ως άνω δεδομένα click-through προκειμένου να μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε το ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα και να προβούμε σε μέτρηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας με τους πελάτες μας. Αν επιθυμείτε να μην γίνεται η εν λόγω ανίχνευση, δεν θα πρέπει να κάνετε κλικ σε συνδέσμους κειμένου ή γραφικών σε e-mail.

Τα pixel tag μάς επιτρέπουν να αποστέλλουμε e-mail σε μορφή αναγνώσιμη από τους πελάτες και μας ενημερώνουν εάν το μήνυμα έχει ανοιχθεί. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τη μείωση ή την εξάλειψη μηνυμάτων που αποστέλλονται στους πελάτες.

 

Κοινοποίηση σε τρίτους

Κατά καιρούς η LiveGPS ενδέχεται να κοινοποιεί συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε στρατηγικούς συνεργάτες της στον τομέα της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ή σε συνεργάτες οι οποίοι βοηθούν την LiveGPS να εκτελεί προωθητικές ενέργειες προς πελάτες. Προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται από την LiveGPS μόνο για την παροχή ή βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και της διαφήμισής μας και δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους για τους δικούς τους προωθητικούς σκοπούς.

Πάροχοι υπηρεσιών

Η LiveGPS ανταλλάσσει προσωπικές πληροφορίες με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, όπως επεξεργασία πληροφοριών, χορήγηση πίστωσης, διεκπεραίωση παραγγελιών πελατών, παράδοση προϊόντων, διαχείριση και αναβάθμιση δεδομένων πελατών, παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, εκτίμηση του ενδιαφέροντος που έχετε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και διενέργεια έρευνας πελατών ή έρευνας για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών. Οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να προστατεύουν τις πληροφορίες σας και μπορεί να εδρεύουν σε κάθε τοποθεσία που δραστηριοποιείται η LiveGPS.

Άλλοι

Η LiveGPS ενδέχεται να υποχρεωθεί –εκ του νόμου, δυνάμει νομικής διαδικασίας, στο πλαίσιο εκκρεμούς δίκης ή/και από αιτήματα δημοσίων και κρατικών αρχών εντός ή εκτός της χώρας διαμονής σας– να γνωστοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σας αν κρίνουμε ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας, συμμόρφωσης με το νόμο ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, η εν λόγω κοινοποίηση είναι αναγκαία ή ενδεικνυόμενη.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε πληροφορίες σας αν κρίνουμε ότι η κοινοποίηση είναι εύλογα αναγκαία για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας ή για την προστασία των εργασιών ή των χρηστών μας. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης ενδέχεται να μεταβιβάσουμε όλες ανεξαιρέτως τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε στον ενδιαφερόμενο τρίτο.

 

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Η LiveGPS λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της την ασφάλεια των προσωπικών σου πληροφοριών. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της LiveGPS προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σας κατά τη μεταφορά τους με χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται από την LiveGPS, χρησιμοποιούνται συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση τα οποία βρίσκονται σε εγκαταστάσεις όπου έχουν ληφθεί μέτρα φυσικής ασφάλειας.

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή εφαρμογές της LiveGPS ή δημοσιεύεις περιεχόμενο σε forum της, κανάλια συνομιλίας ή υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο που κοινοποιείτε είναι ορατά σε άλλους χρήστες και μπορούν να αναγνωστούν, να συλλεχθούν ή να χρησιμοποιηθούν από αυτούς. Έχετε την ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιείτε ή να υποβάλλετε στις ανωτέρω περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν προσθέσετε το όνομα και τη διεύθυνση e-mail σας σε μήνυμα που δημοσιεύεται σε ένα forum, η συγκεκριμένη πληροφορία καθίσταται κοινόχρηστη. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τις εν λόγω δυνατότητες.

 

Συνοχή και διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών

Η LiveGPS σας διευκολύνει να διατηρείτε τις προσωπικές πληροφορίες σας ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες. Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για χρονικό διάστημα απαραίτητο για την εκτέλεση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη χρονική περίοδος.

 

Πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες

Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και οι προτιμήσεις σου είναι ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες. Για τυχόν άλλες προσωπικές πληροφορίες τις οποίες διατηρούμε, θα σας παρέχουμε πρόσβαση για οποιονδήποτε σκοπό, καθώς και για να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας αν αυτά είναι ανακριβή ή τη διαγραφή των δεδομένων αν η LiveGPS δεν απαιτείται να τα διατηρεί εκ του νόμου ή για νόμιμους εμπορικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα επεξεργασίας τα οποία είναι άνευ σημασίας/κακόβουλα, θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο τρίτων, είναι εξαιρετικά δυσεφάρμοστα ή για τα οποία η πρόσβαση δεν απαιτείται άλλως σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

 

Διαδικτυακοί τόποι και υπηρεσίες τρίτων

Οι διαδικτυακοί τόποι, τα προϊόντα, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της LiveGPS μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν ή να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, για παράδειγμα, μια εφαρμογή για iPhone τρίτου.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως δεδομένα τοποθεσίας ή στοιχεία επικοινωνίας, διέπονται από τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τρίτων. Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για τις πρακτικές απορρήτου των ανωτέρω τρίτων.

Εάν αγοράσετε μια συνδρομή σε εφαρμογή τρίτων ή στην εφαρμογή News, θα δημιουργήσουμε ένα ID Συνδρομητή (Subscriber ID) μοναδικό για εσάς και τον προγραμματιστή ή τον εκδότη, το οποίο θα χρησιμοποιούμε προκειμένου να παρέχουμε αναφορές στον προγραμματιστή ή τον εκδότη, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή που αγοράσατε και τη χώρα διαμονής σας. Εάν ακυρώσετε όλες τις συνδρομές σας για έναν συγκεκριμένο προγραμματιστή ή εκδότη, μετά από 180 ημέρες θα γίνει επαναφορά του ID Συνδρομητή (Subscriber ID) εάν δεν ξαναεγγραφείτε. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στους προγραμματιστές ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την απόδοση των συνδρομών τους.

 

Δικαιώματα που παρέχει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν. 4624/2019 ήτοι:

  • Το δικαίωμα πληροφόρησης και λήψης επιβεβαίωσης για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας υφίστανται επεξεργασία, εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.
  • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ειδικώς σε πληροφορίες αναφορικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών για επαγγελματικούς σκοπούς.
  • Το δικαίωμα προηγούμενης ενημέρωσής και συγκατάθεσής για την κοινοποίηση/διαβίβαση δεδομένων προς πιθανούς αποδέκτες στους οποίους μπορεί να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
  • Το δικαίωμά για την υποβολή αιτήματος περί  διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών.
  • Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων, και σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ερωτήσεις σε θέματα απορρήτου

Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες για την Πολιτική απορρήτου της LiveGPS ή την επεξεργασία δεδομένων ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με πιθανή παραβίαση της τοπικής νομοθεσίας περί απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας.

Όλα τα μηνύματα επικοινωνίας εξετάζονται και παρέχονται απαντήσεις σε αυτά το συντομότερο δυνατό, εφόσον απαιτείται. Αν δεν σας ικανοποιήσει η απάντηση που θα λάβετε, μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας δικαιοδοσίας σας. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, κατόπιν αιτήματός σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες μεθόδους υποβολής καταγγελιών που ενδέχεται να εφαρμόζονται στην περίπτωσή σας.

Η LiveGPS ενδέχεται κατά καιρούς να επικαιροποιεί την Πολιτική απορρήτου. Όταν τροποποιούμε την πολιτική ουσιωδώς, θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στον διαδικτυακό μας τόπο, μαζί με την επικαιροποιημένη Πολιτική απορρήτου.